Gemaakt voor Bloom by HR

Project Merkidentiteit

In 2022

Bloom by HR

Bloom by HR, hét HR bureau op Curacao. Het bieden van toegevoegde waarde als het gaat om werving en selectie speelt een grote rol. Het bedrijf legt graag de verbinding tussen mens en organisatie, draagt graag bij aan het optimaliseren van de samenwerking, het juist inzetten van talenten en het optimaliseren van HR processen. Bloom staat voor ontwikkeling, ontplooien, (op) bloeien en ontpoppen door de samenwerking en ondersteuning vanuit HR.

C: 66 M: 49 Y: 94 K: 47
R: 65 G: 74 B: 36
#414A24

C: 47 M: 32 Y: 63 K: 5
R: 141 G: 147 B: 111
#8d936f

C: 31 M: 33 Y: 41 K: 0
R: 181 G: 164 B: 148
#b5a494

C: 26 M: 16  Y: 11  K: 0
R: 187  G: 198  B: 209
#bbc6d1

C: 66  M: 61  Y: 79  K: 75
R: 36  G: 34  B: 17
#242211

C: 1 M: 1  Y: 3  K: 0
R: 250  G: 249  B: 244
#faf9f4

Volledig logo

Logo variatie

Logo variatie

Logo icoon

Logo icoon

Titelfont

Broodtekst

Ondersteunend lettertype

Wist je dat men vroeger van de giftige doornappel dacht dat heksen het gebruikten voor vliegzalf?